รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา


ล้านความภักดี ไปรษณีย์ส่งให้ ล้านกล้าสักไทย..ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


.................ไปรษณีย์ไทยร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เปิดที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนโครงการ
“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์”   พร้อมจัดส่งต้นกล้าให้ถึงที่อยู่ผู้รับแบบ One Stop Service  ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม ศกนี้ 

 
ประมวลภาพงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
 
 
 

โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์”  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2559
http://www.thairath.co.th/content/692682

 


 
 
 

จังหวัดลำปาง  ได้รับพระราชทานกล้ามเหสักข์ – สักสยามินทร์  จากมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณสลีพรรณ  ธรรมสโรจน์  ในโครงการ
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมี
พระชนพรรษา  84  พรรษา  ซึ่งเป็นตำบลที่ 3 ที่คุณสลีพรรณฯ ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่อง ตำบล
ละ1,100  ต้น  (มเหสักข์ 550  ต้น ,สักข์สยามินทร์ 550 ต้น)  และได้รับการสนับสนุนการจัดเตรียม
พื้นที่ปลูกจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (ออป.) ร่วมด้วยกับภาครัฐ  ภาคเอกชนคณะครูนักเรียน
และประชาชนในพื้นที่    ซึ่งได้ดำเนินการปลูกในพื้นที่สวนป่าแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีปลูก  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555  ณ
สวนป่าแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง มีผู้ร่วมพิธีประมาณ 1000 กว่าคน  โดยทางคณะผู้บริหาร
จากทางมูลนิธิฯได้เดินทางเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว   

 
 
 

นิตยสารเกษตรรายเดือน เดอะแพลนท์แมกกาซีน และ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม โดย ภิกษุณีธัมมนันทา จัดทำโครงการ “มเหสักช์-สักสยามินทร์ สักไว้ใน
แผ่นดิน ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเทิดไม้องค์มหาราชันย์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์มหาราชินี
80 พรรษา” ณ ฟาร์มตัวอย่างธารโตในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ.ธารโต จ.ยะลา ในวันเสาร์
ที่ 25 สิงหาคม 2555 โดยการปลูกกล้าสักในครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง หลังจากที่ได้เปิดตัว
โครงการฯ ไปในวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา และปลูกเป็นผืนป่าครั้งแรก 1,000 ต้น ที่
อ.สะเดา จ.สงขลา ครั้งนี้เราปิดโครงการสำหรับปี 2555 นี้ด้วยจำนวนต้นสักทั้งสิ้น 1,555
ต้น ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ หัวหน้าคณะทำงานโครงการ
พระราชดำริฯคณะที่ 1 จ.ยะลา จัดเตรียมความพร้อมจนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 
 
 

ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ .
(ฝ่ายวิชาการ) ทำหน้าที่ตัวแทนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(อพ.สธ.) ในการเป็นประธานปลูกกล้าสักสยามินทร์ โครงการ “ผ้าป่าต้นไม้หลอมรวมใจ
เป็นหนึ่งเดียว” ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันที่ 6
เมษายน 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่นิตยสารเกษตรรายเดือน เดอะแพลนท์แมกกาซีน
และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปลูกกล้าสักสยามมินทร์ในครั้งนี้ จำนวน 300 คน

 
 
 

มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดงานรวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยมีนาย สุวัจน์ ลิปตภัลลภ นายกลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี ในงานมี แคโรไลน์ วอซเนียคกี, วิคตอเรีย อซาเร็นกา
และ จอห์น อิสเนอร์ นักเทนนิสชาวต่างชาติ และมวลชนร่วมปลูกต้นไม้ ณ ลานข้าง สนามกอล์ฟ
แบล็ค เม้าเท่น อำเภอหัวหิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554

 
 
  ประมวลภาพประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2254 เวลา 13.30 น. ณ อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง
(สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กทม.
 
 

ขอเชิญประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2254 เวลา 13.30 น. ณ อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง
(สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กทม.

 
   
 
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดลำปาง
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดอุตรดิถต์
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดชัยภูมิ
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดตราด
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดระนอง
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดลพบุรี
  รายงานการปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์ จังหวัดยโสธร
 
 
แบนเนอรลิ้งค์สำหรับเวบไซท์จังหวัดต่างๆ สามารถเลือกขนาดตามความเหมาะสมให้ทำลิ้งมายัง URL http://foundation.rspg.or.th/activities/teak_project/index.html
 
   
 
200x80 pixels
 
 
250x100 pixels
 
   
   
 
   
 
 
หน้าหลัก / ข่าวประกาศ / ความเป็นมา / หลักการและเหตุผล / ขั้นตอนการปลูก / อัลบั้มภาพ / พื้นที่ปลูก